COPYRIGHT

Azzal, hogy belép a www.media20.hu honlap oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.media20.hu honlapon (“lap”) található tartalom a Media 2.0 alapítóinak (“Media 2.0”) szellemi tulajdona, beleértve a www.media20.hu/communications; a www.media20.hu/blog ; www.media20.hu/meetup ; www.media20.hu/education; valamint a www.media20.hu/society aloldalakat is.

Mivel a www.media20.hu/blog aloldal a blog.hu-ról automatikusan generálja át a tartalmakat, ezért erre az aloldalra alapvetően a blog.hu felhasználási feltételei vonatkoznak; posztjainkat pedig a Creative Commons (CC BY-NC 2.5.HU) licence védi.
Ez alapján blogbejegyzéseink szabadon megoszthatóak, terjeszthetőek és átdolgozhatóak, de csakis a blogbejegyzéseink és csakis az alábbi két kikötés mentén:

  1. Nevezd meg!A szerzőt megfelelően fel kell tüntetned, hivatkozást kell létrehoznod a licencre és jelezned ha a művön változtatást hajtottál végre. Ezt bármilyen ésszerű módon megteheted, kivéve oly módon ami azt sugallná hogy a jogosult támogat téged vagy a felhasználásod körülményeit.
  2. Ne add el! — Nem használhatod a művet üzleti célokra.

A Media 2.0. fenntart minden, a lap további részének (www.media20.hu/communications; www.media20.hu/meetup ; www.media20.hu/education; valamint a www.media20.hu/society) bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Az engedélykéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet a copyright@media20.hu címre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt és további felhasználás módozatát írja le. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Media 2.0 honlapját mindenki szabadon látogathatja anélkül, hogy felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról. Ez alól kivételt képeznek azok az oldalaink, amelyeket csak regisztrált ügyfeleink számára hozzáférhetőek, jelszavuk és személyes azonosítójuk megadásával. A megadott adatokat kizárólag a megjelölt célok érdekében használjuk fel. Látogatóinkról néhány információt (nem személyes adatokat) automatikusan gyűjtünk. (Pl.: látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram.) Ezeket az adatokat kizárólag honlapunk szolgáltatásainak fejlesztéséhez használjuk.

A Media 2.0 kiemelt gondossággal kezeli ügyfelei bizalmas és személyes adatait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogosulatlan hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal elkerülése, és a jogszerű adatfelhasználás érdekében a megfelelő biztonságtechnikai módszerekkel őrizzük és biztosítsuk az online módon gyűjtött információkat.

A www.media20.hu teljes egészében a szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Média 2.0 előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Média 2.0 követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.media20.hu  domainnév, valamint a “Media 2.0” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a cég előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A www.media20.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal!