Oktatás

“A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát.” (George Orwell)

 

A jövő, amit mi is építünk

Az egyetemi graduális és posztgraduális oktatást, felsővezetői képzést a Média 2.0 Communications az ügynökségi tevékenység fontos velejárójaként és a jövőépítés elengedhetetlen feltételeként kezeli. Hiszünk a tudatos önfejlesztésben és mindenben keressük a fejlődési lehetőséget. Tanítva tanulunk.

Oktatói referenciák

Alapítóink rendszeresen oktatnak hazai felsőoktatási intézményekben, előadóként jelen vannak a legnagyobb szakmai és tudományos konferenciákon és gyakran témavezetést, egyetemistáknak szóló mentorált tehetséggondozást is vállalnak.

Kurzusok és tréningek

Az elmúlt években számos egyetemi kurzust oktattunk, több ízben komplett tan- és tréninganyagokat dolgoztunk ki. Az egyetemisták mellett vezetőket, üzletembereket, a civil szféra és a tudományos élet alakítóit, valamint kommunikációs szakembereket is képzünk. Személyre szabott coaching-ot vállalunk az alábbi területeken:

Krízismenedzsment és válságkommunikáció

Újságírói skillek

A 21. Század hirdetési formái

Kommunikációs és stratégiai kampánytervezés

Civil szervezetek kommunikációjnak fejlesztése

Sajtó és médiakezelés

Krízismenedzsment és válságkommunikáció

Újságírói skillek

A 21. Század hirdetési formái

Kommunikációs és stratégiai kampánytervezés

Civil szervezetek kommunikációjnak fejlesztése

Sajtó és médiakezelés

Letölthető kiadványok

Magyarország Krízistérképe 2018.

Ez az átfogó kiadvány Magyarország harmadik alkalommal megjelent krízisjelentése, amely az elmúlt év valamennyi mértékadó válságkommunikációs esetét dolgozza fel. A kutatás az ICM Annual Crisis Report, valamint a The Holmes Report által elkészített Crisis Review nemzetközi mintáját követve kvalitatív és kvantitatív vizsgálati módszerek kombinálásával nem kevesebbre vállalkozik, minthogy a 2018-as év összes válságát előfordulásuk, jellegük, súlyosságuk, lefutások és kezelhe-tőségük szerint osztályozza; a tendenciákat összesítse; a kiváltó okokat elemezze; végezetül pedig további olvasmányokat, szakmai orientációs lehetőségeket kínáljon.

A teljes kiadvány innen letölthető.

Magyarország Krízistérképe 2017.

Ez a kiadvány Magyarország második krízistérképe, amely az elmúlt év valamennyi mértékadó kríziskommunikációs esetét feldolgozza; előfordulásuk, jellegük, súlyosságuk, lefutások és menedzselhetőségük szerint összesíti a tendenciákat, elemzi a kiváltó okokat, végezetül pedig további olvasmányokat, szakmai orientációs lehetőségeket kínál.

A teljes kiadvány innen letölthető.

Magyarország Krízistérképe 2016.

Mintegy 460 esetet gyűjtöttek össze és vizsgáltak meg a „Krízistérkép 2016” kiadvány szerkesztői. A külföldi minták alapján, Magyarországon első ízben végigvitt kutatás a Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának berkeiben készült.

A teljes kiadvány innen letölthető.