A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány ösztöndíjat ad évente egy, harminc alatti újságírónak,aki kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért. Az mindegy, hogy elektronikus vagy nyomtatott sajtóban jelent meg az anyag.

Határidő: 2015. szeptember 3.

Meghosszabbítva szeptember ötig!

A díjra minden újságíró saját munkájával – szöveg, fotó, mozgókép, hang – pályázhat, egyénileg. Indoklással és a megjelent művekkel javaslatot tehet egy-egy szerkesztőség, osztály, közösség, a MÚOSZ bármelyik szakosztálya, valamint az illető főszerkesztője is.

Pályázni a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között a nyomtatott sajtóban, az interneten megjelent egyes cikkekkel, fotóriportokkal, rádióban vagy televízióban elhangzott műsorok felvételével és sorozatokkal lehet. Egy pályázó legfeljebb három önálló művel jelentkezhet.

A pályázatokat (szakmai életrajzzal és személyi adatokkal: születési év, hó, nap, lakcím, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám) 2015. szeptember 3-ig kérjük a kisstimi@muosz.hu e-mail címre elküldeni.

A pályázatok mellékleteit elektronikus formában kérjük, rádió és tv-produkció esetén egy tárhely, archívum, honlap linkjét nevezzék meg. (Abban az esetben, ha e-mailen nem lehetséges továbbítani a szakmai életrajzot, a cikkek fénymásolatait nyolc példányban, DVD-t, CD-t, kazettát, stb. nyolc, fotókat három példányban a MÚOSZ titkárságára szíveskedjenek eljuttatni – MÚOSZ – Szegő Tamás-díj – 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.).

A díjat 2015. október 2-án, pénteken, Szegő Tamás születésnapjának évfordulóján adják át.

A díjazott az alapítvány 100 ezer forintos összegű ösztöndíját nyeri el.