Bárki, aki próbált már csoportosan valamilyen kreativitást igénylő feladatot végrehajtani, biztosan találkozott már a brainstorming fogalmával. Ha nem, akkor is valószínleg csinálta már. Ma egy kellemes kocsmai italozgatást, ötletelést is hajlamosak vagyunk brainstormingként elkönyvelni, általában a csoport habitusán múlik, hogy valóban hatékony munka, vagy csak annak látszata zajlik. Egy ideje azonban egy kevésbé ismert és elterjedt módszert is alkalmaznak a kreatív ötletek kibontakoztatására, ezt brainwritingnek hívják. Akinek van némi jártassága az angol nyelvben, annak ezek után nem lesz meglepő, hogy itt bizony valamiket írni kell.

Write It Down, Make It Happen

Talán a sokat brainstormingolók közül sem tudja mindenki, hogy az effajta ötletelésnek bizony van néhány írott szabálya, amelyeket betartva válhat igazán hatékonnyá a munka. A legfontosabb, a csoport intuíciójának erősítése, azaz, hogy minél több, mások ötleteihez valamilyen formában kapcsolódó új ötlet szülessen. Néhány szabály:

  1. Az ötletekkel kapcsolatban tilos a kritika, az értékelés, a véleménynyilvánítás.
  2. A gondolatok szabad áramlására, gátlások nélküli kimondására kell törekedni.
  3. Legfontosabb az ötletek minél nagyobb mennyisége és nem a minősége.
  4. A résztvevőknek az ötletek megragadására, kombinálására, továbbfejlesztésére kell törekedniük.

Ezeket a szabályokat legalább nagyjából betartva jó esély van rá, hogy valóban sikeres ötletek, megoldások születnek. Akadnak azonban olyan szituációk, amikor a hagyományos brainstorming egyszerűen nem tud hatékony lenni. Ilyen például, ha a csoport túl nagy, és inkább a zaj erősödik fel, semmint, hogy  a kiváló ötletek töltenék be a teret. Vagy, ha a csoportban akad néhány félénkebb, visszahúzódó tag, akikben egyébként rengeteg lehetőség rejlik, de a nagyobb hangúak miatt nem merik, vagy egyszerűen nem tudják szóban jól kifejezni a gondolataikat.

Az idő szorításában sem túl hatékony megoldás a brainstorming, hiszen elég sok idő kell ahhoz, hogy a megfelelő számú és minőségű ötlet kikristályosodjon. Nem utolsó sorban pedig nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egy jó brainstorminghoz elengedhetetlen valamiféle vezető, vagy moderátor, aki a helyes irányba tereli az olykor elkalandozó ötletelést. Ha nincs ilyen, könnyen káoszba, vagy éppen unalomba fulladhat az egész. Ezek tehát az esetek, amikor érdemesebb a brainwriting technikát kipróbálni: ekkor egyszerűen arról van szó, hogy a csoport tagjainak egy papíron előre feltett kérdésre kell néhány perc alatt pár ötletet leírnia, majd azt továbbadnia a mellette ülőnek. Ekkor mindneki elolvassa, hogy mit írt a társa, majd annak alapján, vagy azt kiegészítve, módosítva, papírra vet néhány újabb ötletet, majd bizonyos idő letelte után ismét továbbadják a lapot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel a módszerrel 10-20 perc alatt jelentősen több ötlet születik meg, mint a hagyományos brainstorming alatt.

brainstm.png

Van egy külön kidolgozott módszere is a brainwritingnak, amelyet 635-ös módszernek hívnak. Ennek a lényege, hogy a csoport hat résztvevője három-három ötletet ír le öt perc alatt, majd a náluk lévő lapot továbbadják. Az ötletek számának emelkedésével a körök idejét érdemes növelni egy-egy perccel, a hat kör végeztével pedig elvileg összesen 108 ötletünk lesz, amelyek kisebb-nagyobb mértékben, de kapcsolódnak egymáshoz.

Ha például egy cégen belüli brainwritingról van szó, érdemes azt is figyelembe venni, hogy a tapasztalatok szerint sokkal élesebben kijöhetnek az egyes szekciók, szakemberek közötti különbségek, mint brainstormingnál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal jobban megjelenik például a programozócsapat, a termékmenedzserek és a dizájnerek közötti felfogásbeli, gondolkodásbeli különbségek, sajátos látásmódok, ez pedig gyakran előnyös lehet.

Nem szabad viszont elvitatni a brainstorming egyértelmű előnyét, amikor olyan komplex problémára igyekszünk megoldás(okat) találni, amelyeket írásban csak nagyon nehézkesen, bonyolultan, hosszú idő alatt lehetne megfogalmazni.

brainst.jpg

Végezetül álljon itt néhány praktikus tanács a hatékonyabb munkához a jelenlegi és leendő brainwritingolóknak:

  1. Ügyeljen mindenki arra, hogy olvashatóan írjon.
  2. Mindenki fogalmazzon tömören, de csak annyira, hogy két hét múlva még lehessen érteni, hogy miről szólt.
  3. Legyen tisztázott, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, és hogy mikor kinek kell továbbadni a papírt.
  4. Mindenki tartózkodjon a szakszavaktól, zsargontól, nehezen érthető rövidítésektől

Mindenkinek sikeres ötletgyártást kívánunk!

Források:

 Using Brainwriting For Rapid Idea Generation

Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés