Sokan értetlenül, elborzadva hallgatják a szlenggel átitatott beszédet, mások pedig már-már művészetet csinálnak a szavak frappáns, humoros csűrés-csavarásából. Nádasdy Ádám nyelvész szerint a szleng nem más, mint kikacsintás a nyelvből; mindig átmeneti: használatba jön, majd egy idő után elavul. A magyar élőbeszédbeli szleng továbbra is virágzik, ám a technológiai újításoknak köszönhetően egyre elterjedtebb nyelvi jelenség az internetszleng, ami nyelvi határokat átívelve minden ország internetes kultúrájában megjelenik.

A szleng egyidős az emberi nyelvvel, nyelvi és kulturális régióktól függetlenül létezik. Eredetileg egy közösségen belül létrejövő kis csoport identitását jelzi, funkciója a csoport összetartozásának megélése és növelése, humorizálás, identitás kifejezése, valamint egyszerűen a nyelvvel való kísérletezés, újítás.

Kialakulásának hátterében biológiai és szociológiai indokok is állnak: már a kőkorszakban is problémát jelentett az embernek, hogy 140-150 fős közösségekben élve képtelen volt homogén csoportok kialakítására. Robin Dunbar szociális agy hipotézise szerint kognitív korlátaink nem teszik lehetővé, hogy túl sok emberrel tartsunk intenzív kapcsolatot.

Egyszerre 12-15 emberhez tudunk szorosan kötődni, ezen belül pedig körülbelül öt fővel még erősebb a kapcsolatunk. Kapcsolataink hálózatában körülbelül 35 fős, majd 80-100 fős határvonal jelent újabb réteghatárt. Minél kijjebb sétálunk ezen a hálón, kapcsolataink érzelmi intenzitása és kötődésünk erőssége annál jobban csökken.

Átalakult   

Az internet és a közösségi média megjelenése óta átalakult ez a háló: nem ritka az sem, hogy valakinek ezer feletti Facebook-ismerőse legyen. Emellett az internet nemcsak a kommunikáció mennyiségét és intenzitását, hanem a nyelvet, ezáltal a szlenget is nagyban befolyásolja.

Az internetszleng főként fórumok, online játékok, azonnali üzenetküldő szolgáltatások használói között terjedt el. Elsősorban angol nyelven létezik, nemzetközi szinten is egyre többen használják. A magyar szlenghasználók köreiben is aktívan jelen van, sőt, már nem csak írásban, hanem szóban is előfordul egy-két internetes szleng kifejezés, mint például a „LOL” (laughing out loud, azaz hangosan felnevetni), vagy az emotikonok egyes változatai, például az XD, ami viszont magyar átírással „ikszdé”-ként is kezd elterjedni.

Spórolunk

Az internetszleng kialakulásának hátterében a nyelvvel való kísérletezés helyett elsősorban a gyorsaságra való törekvés áll: a gyakran használt mondatokat, kifejezéseket a használók lerövidítik, így a billentyűk lepötyögésének idejét megspórolják. Az internetes szlengnek már több fajtája van:

Mozaikszavak

Gyakran használt mondatok szavainak kezdőbetűit összeolvasva különböző mozaikszavakat kapunk, amik aktív elemei az internetszlengnek. Ide tartozik például a „LOL” (laughing out loud, azaz hangosan felnevetni), a „WTF” (what the f*ck, azaz mi a f*sz?), vagy a „YOLO” (you only live once, magyarul csak egyszer élsz) és a kicsinyítőképzős magyar változata a „YOLOKA” is.

 

chatspeak copy.jpg

 

Szándékos elütések (IM, azaz intentional misspelling)

A szándékos elütések eredetileg hibásan leírt szavak, amik aztán beleolvadnak az internetes nyelvbe. Ilyen például a „teh” használata, ami eredetileg az angol „the” névelő gyakori elütése miatt alakult ki és vette át az interneten használatos szleng.

teh-wiil.jpg

Hasonlóképpen terjedt el a Doge nevű mém egy hibás leütésből: a Homestar Runner bábjáték egyik epizódjában Homestar Strong Badet az ő d-o-g-e-jának, hívja, ami eredetileg a dog, azaz kutya megnevezés hibás használatából fakad. 2010-ben egy japán óvóbácsi személyes blogjára örökbefogadott kutyájáról, egy Shiba Inu fajtájú kedvencről fotókat posztolt, amint a kutya csodálkozó fejet vágva felhúzza szemöldökét. Nem kellett több az internetes mémek fanatikusainak, a Doge és Kabosu kutyus történetét összeolvasztották, így mára már számos átszerkesztett kép terjedt el az interneten Kabosuról.

kabosu_mem.jpg

Fonetikus átírások

Ez a típusú szleng az sms-nyelvből származik, a cél minél több információ minél gyorsabb, rövidebb formában való közlése. Ide tartozik például az angol „BRB” (be right back, vagyis azonnal jövök) „CU” (see you, a magyar szia vagy viszlát megfelelője), valamint a BTW (by the way, magyarul egyébként), amiket már a hazai csetelők is gyakran használnak, de a jó8 („jó éjszakát”), vagy a jó8vágyat („jó étvágyat”) is elterjedt

Magánhangzók kihagyása

Ez a típusú szleng az angol internetszleng fontos eleme, ami szintén időspórolás céljából alakult ki, majd terjedt el. 2013-ban az Oxford English Dictionary online-szótár például fölvette a „srsly” (seriously, komolyan) kifejezést a szókészletébe.

Manapság egyre nagyobb trend a magánhangzók „kidobálása” a szavakból. Eleinte a Flickr fotómegosztó alkalmazás alapítói döntöttek úgy, hogy megszabadulnak a Flicker („előtűnik” magyar jelentésű) márkanevük e betűjétől pusztán azért, mert az eredeti szóra nem kaptak engedélyt. Így jött létre tehát a Flickr márkanév. Ez az eset egy egész hullámot indított el a startup vállalkozások körében: sorra alakultak az e betű nélküli márkanevek, például a Pixlr, a Blendr, Pushr, valamint a Tumblr, így nem csoda, hogy egyes fórumokon már az e betű hivatalos haláláról is tudósítanak.

Szleng mindig is létezett a nyelvben, a nyelvvel, a kultúrával, valamint a szokásokkal együtt változott. Míg 1364-ben Zagyurwagou, azaz Szatyorvágó névvel illették Filetlen Pált, aki feltehetőleg a trükkös lopási módszerei miatt kapta szatyorvágó és fületlen (büntetésként füleitől megfosztott) jelzőit, ma már inkább a „LOL”(laughing out loud, azaz hangosan felnevetni) kifejezéssel illetnék a szlenghasználók Filetlen Pál szleng becenevét. A technikai újításokkal összefüggésben a nyelv változása is felgyorsul, az internet behálózza a világot, így a szleng már nemcsak kis csoportokat érint, hanem az internethasználók körében világszinten képes elterjedni.

A szlenget jó vagy rossz kategóriába egyértelműen besorolni nehéz, mivel a kérdés meglehetősen összetett. Mindenesetre ellenzői is kénytelenek elfogadni, hogy a jövőben is létezni fog a szleng, sőt, hagyományos szóbeli formája mellett az internetszleng is egyre nagyobb teret nyer a továbbiakban.

Képek

1. és 2. kép: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/28/new-words-dictionary_n_3829770.html

3. kép: http://knowyourmeme.com/memes/doge