A közösségi média-, a public relations-, a különböző gerillamarketing és webkettes technológiák térhódításával egyre több a kiaknázható kommunikációs csatorna és módszer, melyek a fiatal generáció számára a folyamatos felfedezés és feltöltődés élményét nyújtják. A Pécsi Tudományegyetem munkatársai csütörtökön bemutatták több éve tartó kutatási eredményeiket A Kommunikáció a fiatal generációkkal című konferencián. Előadásaik az Z- és Y-generáció attitűdjeiről, kommunikációs szokásairól, valamint médiahasználatáról szóltak.

A mindent bele nemzedék

A kutatók szerint ugyan attitűdalapú részekre bonthatjuk a generációt, de vannak univerzális jellemzők is: náluk értékké a tapasztalat vált, nem a tudás. Ez látható, magatartásuk alapja: mindenhol ott kell lenni, mindent látni és természetesen dokumentálni kell, majd megosztani. Kiderült, hogy a túl sok lehetőség miatt az általános gyorsaság már nem elég, egyszerre kreatívnak is kell lenni; a technológia és fesztiválfüggőség mellett kell idő az alibi-hobbikra, melyekkel ügyesen lehet kerülni a munkát vagy a családot – tudhatjuk meg Törőcsik Máriától, a generációs sajátosságok legismertebb kutatójától. De valóban különbözik ez a száz évvel ezelőtti fiatalok habitusától?

Nem elég egy csatornát, az egész médiumegyüttest szemügyre kell venni, sem azt, hogy ez hogyan épül be a mindennapokba. Érdemes kontinuitásokban gondolkozni, így a fő kérdés az, hogy mi számít valódi újdonságnak?

Home-theater-pc.jpgPéldaként vegyünk egy vasárnap délutánt a Meier családnál, aki ebéd után, desszertként, médiát fogyaszt. Az, hogy Meier apuka újságot olvas és a háttérben a televízióban megy a meccs, szintén egy egy időben történő többszörös médiafogyasztás. A generációs különbségeket vizsgálva a posztindusztriális kor kérdése így az, hogy maga a médium önmaga segítségével hogyan kínál fel lehetőségeket arra, hogy rendezzük kapcsolatainkat. Milyen eszközöket kínál tehát a digitális médiarendszer? A vizsgálatok egyik perspektívája az volt, hogy a digitális bennszülöttek milyen médiumokat preferálnak, hol kommunikálnak?

A médiahasználók médiafogalmai változnak: az átlagos médiahasználó napi több mint hat órát tölt online. Jogos kérdés, hogy mit tekint a generáció médiahasználatnak? Mi számít klasszikus tömegmédiumnak? A telefon, a számítógép eszközök vagy csatornák? Csak az internet lehet platform? Médiának számít a szubkulturális identitáseszköz, mint a bakelit vagy akár a könyv, de extrém példaként akár az iskolai csengőt is ide sorolhatjuk mint a diákoknak hasznos információt kommunikáló, közvetítő csatornát. Kialakul egy médiapesszimista attitűd a fiatalokban, ugyanis szerintük a médiahasználat káros, veszélyes, manipulatív és kifejezetten rossz hatással van az időhasználatunkra. Akkor mégis mire jó az állandó online jelenlét?

Az önzetlen éncelebek

Egyszerre történik mozgás a globális médiatérben, a fizikai térben, a földrajzi és kulturális terek kontextusában. Sokan lépnek fel az internet miatti elidegenedés kapcsán, ám ha ebből a perspektívából vizsgáljuk az interperszonális kapcsolatokat, akkor pont az ellenkezőjét vehetjük észre: az állandó online jelenléttel egy percre sem veszítjük szem elől barátainkat és folyamatos kölcsönhatásban lehetünk. Eközben altruizmust is megfigyelhetünk: ez a mobil nemzedék fordulatot hoz a tudásmegosztás vonatkozásában. Az egyedi tartalomteremtéssel létrehozta saját elnevezését a „produsert” (producer, alkotó és a user, felhasználó szóból). 17989_youtube-partner.jpgÁm a piac a szűkösség elvén alapul így a feltörekvő Z-k veszélyeztetik a hagyományos tartalomgenerálókat. Ez hibrid összefonódást, konvergens médiamodellt hoz létre. A tartalmat a hétköznapi autoritás hatja át, a vicces, szórakoztató, tematikus információátadás. Az „éncelebek” videóiban megfigyelhetünk egy különleges gender dinamikát s rövid idő alatt a tartalomból érdekessé válik a személy is.

A generáció is figyel bennünket miközben anyanyelvi szinten beszéli a médiát. Érdeklődést keltő hívószavakkal csalogatnak mindennapjaikba, noha celeb mivoltuk pont hétköznapiságukból fakad. A korai adaptálás a siker kovácsa, de ez a fajta tudományos tudásmegosztás az eszközökkel karöltve könnyen eluralkodhat rajtuk. Gondolkozzon el minden kedves olvasó, aki ébredés után közvetlenül előbb nyúl a telefonjához, mint a mellette fekvő kedveséhez.